บริษัท Value Innovation เป็นบริษัทที่มีความชำนาญในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับบริษัทญี่ปุ่น ที่กำลังขยายตัวในประเทศไทย

สัมมนาที่กรุงเทพฯ

  
ประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังโดดเด่นในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศญี่ปุ่นในช่วงต้นได้รับการส่งเสริมการถ่ายโอนจากประเทศญี่ปุ่นในการค้นหาในเรื่องของแรงงานราคาถูก และในขณะเดียวกัน ประเทศไทยเองก็มีเป้าหมายในการเติบโต เช่นการเป็นตลาดทางด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
อย่างไรก็ตาม บริษัทญี่ปุ่นเองก็เจอกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ นั่นคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แต่มันก็มีขีดจำกัดในการผลักดันให้เกิดการทำงานในแบบญี่ปุ่น จะทำอย่างไรเป็นที่บริษัทญี่ปุ่นจะสามารถทำลาย "ขีดจำกัด "นั้นได้?

Business Basic Seminar
Theme Thinking
Time Management
HOU REN SOU Seminar
Problem Solving Seminar
HOU REN SOU Management
Management Basic
Leadership Strengthening
Junior Training

เดือน วันและเวลา สำหรับ(ภาษา) หัวข้อและวิทยากร
2024
พฤษภาคม
ศ. 3 พ.ค. 2024
14:00〜17:00
3,000Baht+VAT
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Hou Ren Sou]
วิทยากร: ปอ
พ. 8 พ.ค. 2024
13:00〜16:30
3,000Baht+VAT
ผู้จัดการคนญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่น
การจัดการ[HOU・REN・SOU]
Online
วิทยากร: ซูซูกิ
พฤ. 9 พ.ค. 2024
10:00〜17:00
5,000Baht+VAT
ผู้จัดการคนไทย
ภาษาไทย
[Management Basic]
วิทยากร: ปอ
จ. 13 พ.ค. 2024
14:00〜17:30
3,000Baht+VAT
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Business Manners and Basic Working]
วิทยากร: ปอ
อ. 14 พ.ค. 2024
10:00〜17:00
5,000Baht+VAT
ผู้จัดการคนไทย
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Junior Training]
วิทยากร: ปอ
พฤ. 16 พ.ค. 2024
10:00〜17:00
5,000Baht+VAT
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Theme Thinking]
วิทยากร: ปอ
ศ. 17 พ.ค. 2024
14:00〜17:30
3,000Baht+VAT
ผู้จัดการคนไทย
ภาษาไทย
การจัดการ[HOU・REN・SOU]
วิทยากร: ปอ
พฤ. 23 พ.ค. 2024
10:00〜17:00
5,000Baht+VAT
ผู้จัดการคนไทย
ภาษาไทย
[Leadership]
วิทยากร: ปอ
อ. 28 พ.ค. 2024
10:00〜17:00
5,000Baht+VAT
ผู้จัดการคนไทย
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Problem Solving]
วิทยากร: ปอ
พ. 29 พ.ค. 2024
10:00〜17:00
5,000Baht+VAT
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Time Management]
วิทยากร: ปอ
2024
มิถุนายน
พ. 5 มิ.ย. 2024
10:00〜17:00
5,000Baht+VAT
ผู้จัดการคนญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่น
[Management Basic]
วิทยากร: ซูซูกิ
จ. 10 มิ.ย. 2024
14:00〜17:00
3,000Baht+VAT
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Hou Ren Sou]
Online
วิทยากร: ปอ
พ. 12 มิ.ย. 2024
10:00〜17:00
5,000Baht+VAT
ผู้จัดการคนไทย
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Problem Solving]
วิทยากร: ปอ
พฤ. 13 มิ.ย. 2024
10:00〜17:00
5,000Baht+VAT
ผู้จัดการคนไทย
ภาษาไทย
[Leadership]
วิทยากร: ปอ
ศ. 14 มิ.ย. 2024
14:00〜17:30
3,000Baht+VAT
ผู้จัดการคนไทย
ภาษาไทย
การจัดการ[HOU・REN・SOU]
วิทยากร: ปอ
อ. 18 มิ.ย. 2024
10:00〜17:00
5,000Baht+VAT
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Theme Thinking]
วิทยากร: ปอ
พ. 19 มิ.ย. 2024
10:00〜17:00
5,000Baht+VAT
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Time Management]
วิทยากร: ปอ
ศ. 21 มิ.ย. 2024
14:00〜17:00
3,000Baht+VAT
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Hou Ren Sou]
วิทยากร: ปอ
จ. 24 มิ.ย. 2024
14:00〜17:30
3,000Baht+VAT
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Business Manners and Basic Working]
วิทยากร: ปอ
อ. 25 มิ.ย. 2024
10:00〜17:00
5,000Baht+VAT
ผู้จัดการคนไทย
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Junior Training]
วิทยากร: ปอ
ศ. 28 มิ.ย. 2024
10:00〜17:00
5,000Baht+VAT
ผู้จัดการคนไทย
ภาษาไทย
[Management Basic]
วิทยากร: ปอ
2024
กรกฎาคม
พ. 3 ก.ค. 2024
14:00〜17:00
3,000Baht+VAT
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Hou Ren Sou]
วิทยากร: ปอ
พฤ. 4 ก.ค. 2024
10:00〜17:00
5,000Baht+VAT
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Time Management]
วิทยากร: ปอ
ศ. 5 ก.ค. 2024
10:00〜17:00
5,000Baht+VAT
ผู้จัดการคนไทย
ภาษาไทย
[Leadership]
วิทยากร: ปอ
พฤ. 11 ก.ค. 2024
10:00〜17:00
5,000Baht+VAT
ผู้จัดการคนไทย
ภาษาไทย
[Management Basic]
วิทยากร: ปอ
ศ. 12 ก.ค. 2024
14:00〜17:30
3,000Baht+VAT
ผู้จัดการคนไทย
ภาษาไทย
การจัดการ[HOU・REN・SOU]
วิทยากร: ปอ
พฤ. 18 ก.ค. 2024
10:00〜17:00
5,000Baht+VAT
ผู้จัดการคนไทย
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Junior Training]
วิทยากร: ปอ
ศ. 19 ก.ค. 2024
10:00〜17:00
5,000Baht+VAT
ผู้จัดการคนไทย
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Problem Solving]
วิทยากร: ปอ
อ. 23 ก.ค. 2024
14:00〜17:30
3,000Baht+VAT
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Business Manners and Basic Working]
วิทยากร: ปอ
พฤ. 25 ก.ค. 2024
10:00〜17:00
5,000Baht+VAT
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Theme Thinking]
วิทยากร: ปอ
【วิทยากรคนไทย】
POR
SIDAPA
CHANWIMALUANG【POR】

มีประสบการณ์ในการทางานกับบริษัท
ญี่ปุ่น เคยเป็นผู้ช่วยผู้บริหารคนญี่ปุ่นและ
เป็นผู้จัดการฝ่ายขาย ทาให้เข้าใจความรู้สึก
วิธีการทางานไม่ว่าจะเป็นในส่วนผู้บริการ
คนญี่ปุ่นหรือพนักงานคนไทยและยังให
้คาแนะนาในเรื่องการติดต่อประสานงานได้
อย่างเข้าใจง่าย
【เกี่ยวกับการสัมมนา】
【สถานที่】ห้องสัมมนา บริษัท Personnal Consultant Manpower จากัด
  <สถานีรถไฟฟ้าอโศก อาคาร Interchange ชั้น3 (UL)>
【ราคา】 [มารยาทและพื้นฐานการทำงาน][Hou Ren Sou][การจัดการ HOU・REN・SOU]
    3,000 บาท/ท่าน+VAT(รวมเอกสารประกอบการสัมมนา)
   [พื้นฐานการบริหารจัดการ][Theme Thinking][Time Management]
    5,000บาท/ท่าน+VAT (รวมเอกสารประกอบการสัมมนา)
【จานวนผู้เข้าร่วม】16ท่าน/รอบ ※ถ้าจานวนต่อรอบเต็มแล้วต้องขออภัยสมัครในรอบถัดไป
【วิธีการสมัคร】ติดต่อ บริษัท Personnal Consultant Manpower จากัด
   FAX: 0-2260-8360-1
   e-mail: seminar@personnelconsultant.co.th (Ms.Sugiyama)
   สมัครทางWebsite
【ติดต่อเรา】
Value Innovation Training and Seminar CO,LTD.
【ที่อยู่】 2 อาคารจัสมิน ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่33 ซอยประสานมิตร(สุขุมวิท23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
   เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
【TEL/FAX】 02-612-7355
【บริษัท】 POR(063-623-9546 / POR@value-i.jp) *ภาษาญี่ปุ่น.ภาษาไทย.ภาษาอังกฤษ

บริษัทValue Innovation CO.,LTD.(สมาชิกของกลุ่ม STI : Socio-Tech Institute CO., LTD. Group)
เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล「1Day Seminar」โดยมุ่งเน้นการบริการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และมีการตอบรับกลับมาอีกครั้งมากกว่า90%
※โปรแกรมของบริษัทValue Innovationนั้นได้นำโปรแกรมของ Socio-Tech Institute Co.,ltd ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ขึ้นมาเพื่อใช้อบรมในบริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นให้เหมาะสมกับบริษัทนั้นๆในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของตนและได้ปรับเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กด้วยเช่นกัน
【ที่อยู่】23rd Fl.,The New Otani Garden Court,4-1 KIOI-CHO, CHIYODA-KU, TOKYO 102-0094, JAPAN
【T E L】 ++81(0)3-3261-4610
【F A X】 ++81(0)3-3261-4822
【e-mail】onedayseminar@value-i.jp
【U R L】http://www.value-i.jp/company_info/overview.html

▲ด้านบนของหน้า