บริษัท Value Innovation เป็นบริษัทที่มีความชำนาญในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับบริษัทญี่ปุ่น ที่กำลังขยายตัวในประเทศไทย

Problem Solving

การบริหารจัดการคืออะไร

ทักษะในการเติมเต็มส่วนต่างระหว่าง “ภาพลักษณ์ที่ควรจะเป็น” และ “สภาพปัจจุบัน” เพื่อเพิ่มผลสำเร็จของงาน(ทั้งปริมาณและคุณภาพ)

จุดมุ่งเน้น

การแก้ไขปัญหานั้น สิ่งสำคัญคือการเข้าใจ "ปัญหา" ให้ถูกต้อง ซึ่งปัญหาคือ "ความต่างระหว่างภาพลักษณ์ที่ควรจะเป็นกับสภาพปัจจุบัน" แต่ถ้าจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นตามที่นึกคิดอยู่แล้ว ก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาโดยเข้าถึงแก่นแท้ของปัญหาได้และอาจเกิดปัญหานั้นซ้ำอีก

เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้น จำเป็นจะต้องแสดงปัญหาออกมาให้ขัดเจนตามที่ได้วาดภาพลักษณ์ที่ควรจะเป็นกับสภาพปัจจุบันที่ได้ยืนยันจากสถานที่จริงที่เกิดปัญหา จากนั้นเจาะลึกอย่างเป็นเหตุเป็นผลว่า "ทำไมจึงเกิดปัญหา" ใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับแก่นแท้ของสาเหตุแล้วดำเนินการให้เป็นพื้นฐานตามแบบแผนและทบทวนกลับไปที่ผลของสิ่งที่ได้ดำเนินการถือเป็นสิ่งสำคัญ

โปรแกรม

วิทยากร:【สำหรับผู้จัดการและพนักงานชาวไทย】วิทยากรคนไทย(POR)
   【สำหรับผู้จัดการชาวญี่ปุ่น】วิทยากรคนญี่ปุ่น(Suzuki)

ตัวอย่างเอกสาร

ตารางเวลาสัมมนา

อ. 28 พ.ค. 2024 10:00〜17:00  ผู้จัดการคนไทย・พนักงานคนไทย (ภาษาไทย) วิทยากร: ปอ
พ. 12 มิ.ย. 2024 10:00〜17:00  ผู้จัดการคนไทย・พนักงานคนไทย (ภาษาไทย) วิทยากร: ปอ
ศ. 19 ก.ค. 2024 10:00〜17:00  ผู้จัดการคนไทย・พนักงานคนไทย (ภาษาไทย) วิทยากร: ปอ
▲ด้านบนของหน้า