บริษัท Value Innovation เป็นบริษัทที่มีความชำนาญในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับบริษัทญี่ปุ่น ที่กำลังขยายตัวในประเทศไทย

HOURENSOU

จุดประสงค์

การคิดถึงความสำเร็จของรุ่นน้องในการพัฒนาความสามารถอย่างกระตือรือร้นซึ่งตัวเราเองก็จะเติบโตไปพร้อมกันกับรุ่นน้องด้วย

จุดมุ่งเน้น

การฝึกรุ่นน้องนั้น พนักงานรุ่นพี่ผู้ที่ทำการฝึกจะได้ประโยชน์จากการฝึกนี้เช่นกัน จะทำให้เข้าใจในเหตุผลที่จำเป็นสำหรับทำการฝึก ทำให้เกิดแรงกระตุ้นที่อยากทำงานนั้นให้เพิ่มสูงขึ้นและกระตือรือร้นที่อยากจะทำการฝึกรุ่นน้องได้ และสำหรับประสิทธิผลในการทำการฝึกนั้น จะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ในลักษณะเฉพาะของรุ่นน้อง ต้องนำลักษณะของแต่ละบุคคลมาปรับให้เหมาะสมแล้วจึงสนับสนุน ซึ่งจะทำให้เขาสามารถทำงานได้ด้วยตัวของเขาเอง ดังนั้นจึงจำเป็นที่รุ่นพี่จะต้องเข้าใจอย่างถูกต้องและเฝ้าดูแลพวกเขาในการฝึกด้วย

โปรแกรม

■วิทยากร:วิทยากรคนไทย(ปอ)
■เวลา:10:00~17:00

ตารางเวลาสัมมนา

อ. 14 พ.ค. 2024 10:00〜17:00  ผู้จัดการคนไทย・พนักงานคนไทย (ภาษาไทย) วิทยากร: ปอ
อ. 25 มิ.ย. 2024 10:00〜17:00  ผู้จัดการคนไทย・พนักงานคนไทย (ภาษาไทย) วิทยากร: ปอ
พฤ. 18 ก.ค. 2024 10:00〜17:00  ผู้จัดการคนไทย・พนักงานคนไทย (ภาษาไทย) วิทยากร: ปอ
▲ด้านบนของหน้า