บริษัท Value Innovation เป็นบริษัทที่มีความชำนาญในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับบริษัทญี่ปุ่น ที่กำลังขยายตัวในประเทศไทย

สัมมนา (พื้นฐานการทำงาน)

จุดประสงค์

 ให้เข้าใจในทักษะพื้นฐานของการทำงาน การได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกในการทำงาน

จุดมุ่งเน้น

 นอกจากการผลของการทำงานแล้ว การที่มีทักษะในการทำงานก็จำเป็น และการที่ได้รับความไว้วางใจไม่ว่าจะจากลูกค้า หัวหน้า รุ่นพี่ เพื่อนร่วมงานในที่ทำงานนั้นก็สำคัญ การที่เราไม่ได้รับความไว้วางใจนั้นถึงแม้เราเราจะมีทักษะเท่าใดโอกาสในการแสดงผลงานนั้นไม่มีเราก็ทำงานนั้นออกมาไม่ได้
 เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจ การที่เรามีพื้นฐานการปฎิบัติงานเป็นสิ่งสำคัญ เช่น(การรักษาเวลา)(การรักษากฎของการเข้างาน) คือการรักษาพื้นฐานของการปฎิบัติงานในที่ทำงาน รวมถึงการสั่งงานและการรับคำสั่งงานไปปฎิบัติอย่างเข้มงวด และการ [HOU REN SOU] อย่างทั่วถึง
 สัมมนา( พื้นฐานการปฎิบัติงาน)นั้น ได้มีการจัดทำกรณีศึกษา บทบาทสมมุติให้ได้ฝึก เพื่อให้ได้ใช้ได้จริงจากการเรียน และสามารถนำกลับไปใช้ปฎิบัติในที่ทำงานได้อย่างง่ายดาย

โปรแกรม

วิทยากร:วิทยากรคนไทย( ปอ )
เวลา: 14:00-17:30

สัมมนา (พื้นฐานการทำงาน) โปรแกรม

ตัวอย่างเอกสาร

ตารางเวลาสัมมนา

อ. 23 ก.ค. 2024 14:00〜17:30  พนักงานคนไทย (ภาษาไทย) วิทยากร: ปอ
อ. 13 ส.ค. 2024 14:00〜17:30  พนักงานคนไทย (ภาษาไทย) วิทยากร: ปอ
อ. 3 ก.ย. 2024 14:00〜17:30  พนักงานคนไทย (ภาษาไทย) วิทยากร: ปอ
กลับไปที่หน้า
▲ด้านบนของหน้า