บริษัท Value Innovation เป็นบริษัทที่มีความชำนาญในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับบริษัทญี่ปุ่น ที่กำลังขยายตัวในประเทศไทย

Leadership_Strengthening

ภาวะผู้นำคืออะไร

การชี้นำให้สมาชิกขับเคลื่อนได้ด้วยตัวของเขาเองเพื่อมุ่งไปสู่สิ่งที่ตั้งเป้าไว้

จุดมุ่งเน้น

การได้ตระหนักในจุดอ่อน-จุดแข็ง การพูดและการกระทำที่เหมาะสมในฐานะผู้นำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะผู้นำที่เป็นอิทธิพลเชิงบวกต่อสมาชิก การแสดงออกถึงการมีภาวะผู้นำที่มีคุณภาพนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป็นทักษะที่ไม่ว่าใครก็สามารถที่จะฝึกฝนได้ ในโปรแกรมนี้จะได้เรียนรู้โดยเริ่มจากการกลับตระหนักในตนเองอีกครั้งและมายืนยันว่ามีสิ่งใดบ้างที่ควรเปลี่ยนแปลงและไม่ควรเปลี่ยนแปลง เรียนรู้ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันกับสมาชิก

โปรแกรม

วิทยากร:【สำหรับผู้จัดการคนไทย】วิทยากรคนไทย(POR)

ตัวอย่างเอกสาร

ตารางเวลาสัมมนา

พฤ. 13 มิ.ย. 2024 10:00〜17:00  ผู้จัดการคนไทย (ภาษาไทย) วิทยากร: ปอ
ศ. 5 ก.ค. 2024 10:00〜17:00  ผู้จัดการคนไทย (ภาษาไทย) วิทยากร: ปอ
อ. 20 ส.ค. 2024 10:00〜17:00  ผู้จัดการคนไทย (ภาษาไทย) วิทยากร: ปอ
▲ด้านบนของหน้า