บริษัท Value Innovation เป็นบริษัทที่มีความชำนาญในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับบริษัทญี่ปุ่น ที่กำลังขยายตัวในประเทศไทย

HOURENSOU management

จุดประสงค์

 เพื่อตรวจสอบความรู้ของ [HOU REN SOU]ให้เข้าใจได้อย่างที่สุดในจุดของการบริหารจัดการและอย่างทั่วถึงทำให้กำลังการบริหารจัดการเพิ่มขึน

จุดมุ่งเน้น

 การบริหารจัดการคือ (การเพิ่มผลสำเร็จขององค์กรโดยผ่ายพนักงาน)ไม่ว่าจะเป็นพนักงานคนไทยหรือคนญี่ปุ่นเอง เวลาที่สั่งงานสมาชิกไปแล้วจะต้องให้เข้าใจใน [HOU REN SOU] จากตัวสมาชิกเองเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ขององค์กรเพิ่มขึ้น แต่สำหรับบรรทัดฐาน [HOU REN SOU] ของบริษัทญี่ปุ่น ที่เมืองไทยเองอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อน อาจทำให้การสื่อสารนั้นคลาดเคลื่อน เช่น Houkoku หลายๆคนอาจคิดว่า เวลาหัวหน้าถามแล้วค่อยพูดก็ได้ ดังนั้น ผู้จัดการเองจะต้องเป็นคนที่มีความรู้และเข้าใจ [HOU REN SOU] ก่อนที่จะแนะนำให้ได้อย่างถูกต้อง
สำหรับโปรแกรม อย่างแรกคือ ( [HOU REN SOU] Seminar สำหรับพนักงานคนไทย)กับเนื้อหาที่จะมาตรวจสอบพื้นฐานของ [HOU REN SOU] นอกเหนือจากนั้น การทำให้เข้าใจในจุดของการจัดการ [HOU REN SOU] อย่างที่สุดสำหรับผู้จัดการ
** สำหรับคอร์สของผู้จัดการคนญี่ปุ่นนั้น วิทยากรคนไทยและคนญี่ปุ่นจะมาอธิบายความรู้สึกของทั้งฝ่ายให้เข้าใจ โดยวิทยากรคนไทยจะสื่อสารอย่างตรงประเด็น

โปรแกรม

วิทยากร : [สำหรับผู้จัดการคนไทย และ] วิทยากรคนไทย (POR)
   [สำหรับผู้จัดการคนญี่ปุ่น และ] วิทยากรคนญี่ปุ่น (SUZUKI) + วิทยากรคนไทย (ปอ)เข้าร่วมด้วย
เวลา:14:00-17:30
※สำหรับโปรแกรมนั้นจะมีเนื้อหา [HOU REN SOU] Seminar สำหรับพนักงานคนไทยนั้นเป็นพื้นฐาน และเพิ่มจุดของการเป็นผู้จัดการ(ดูโปรแกรมในกรอบสีแดง)ว่าควรจะแนะนำอย่างไร

ตัวอย่างเอกสาร

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมสัมมนา

[สัมมนา การจัดการ [Hou Ren Sou] สำหรับผู้จัดการคนไทย]
・ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมคนญี่ปุ่นชอบให้รายงานอยู่ตลอดเวลา
・สิ่งที่เรียนในวันนี้จะนำไปบอกต่อสมาชิกและจะเริ่มจากตัวเราเองก่อน
・เข้าใจการรายงานอย่างถูกวิธี ไม่ตัดสินใจเอาเอง จะปรึกษา
・ไม่โกรธ
・เข้าใจในความคิดและวิธีการทำงานแบบคนญี่ปุ่นมากขึ้น

[สัมมนา การจัดการ [HouRen Sou] สำหรับผู้จัดการคนญี่ปุ่นที่ทำงานเมืองไทย]
・คิดว่าดีมากที่ได้ฟังความรู้สึกของพนักงานคนไทยจากวิทยากรคนไทย
・รู้ว่าทำไมถึงไม่สามารถจัดการกับ [HouRen Sou] ได้ไม่เท่าที่ควร ก็เพราะต้องเป็นหน้าที่ของเรา
・ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นคนไทยหรือคนญี่ปุ่นก็ต้องเข้าใจพื้นฐานในแบบเดียวกัน
・เข้าใจในแต่ละส่วนอย่างเข้าใจง่ายตรงประเด็น

ตารางเวลาสัมมนา

พ. 8 พ.ค. 2024 10:00〜17:00  ผู้จัดการคนญี่ปุ่น (ภาษาญี่ปุ่น) วิทยากร: ซูซูกิ ※Online
ศ. 17 พ.ค. 2024 10:00〜17:00  ผู้จัดการคนไทย (ภาษาไทย) วิทยากร: ปอ
ศ. 14 มิ.ย. 2024 14:00〜17:30  ผู้จัดการคนไทย (ภาษาไทย) วิทยากร: ปอ
ศ. 12 ก.ค. 2024 14:00〜17:30  ผู้จัดการคนไทย (ภาษาไทย) วิทยากร: ปอ
▲ด้านบนของหน้า