บริษัท Value Innovation เป็นบริษัทที่มีความชำนาญในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับบริษัทญี่ปุ่น ที่กำลังขยายตัวในประเทศไทย

HOURENSOU

จุดประสงค์

 การรายงาน ติดต่อ ปรึกษา โดยไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ปัญหาต่างๆและทำให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดำเนินไปอย่างราบรื่น

จุดมุ่งเน้น

 [HOU REN SOU] คือ พื้นฐานของการติดต่อประสานงานในการทำงาน การทำงานนั้นไม่ใช่การทำงานเพียงแค่เราคนเดียวแต่จำเป็นจะต้องมีคนหลายคนร่วมกัน บุคคลภายนอกรวมตัวกัน ซึ่งจะต้องมีพื้นฐานข้อมูลเดียวกันร่วมมือกันทำให้งานนั้นออกมาประสบผลสำเร็จ
 การขัดเกลาทักษะการใช้ [HOU REN SOU] ใช้ให้เหมาะสมกับบุคคล มีการใช้ข้อมูลข่าวสารร่วมกันก็จะทำให้พนักงานแต่ละคนนั้นทำงานได้ใกล้เคียงกัน งานก็เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลร่วมกันและก็จะบรรลุเป้าหมายของที่ทำงานได้

โปรแกรม

วิทยากร:วิทยากรคนไทย( POR )
เวลา:14:00-17:00

報連相セミナー研修 プログラム

* ขออภัยค่ะ ขณะนี้รายละเอียดของ [HOU REN SOU] และ [HOU REN SOU Management] สำหรับคนไทยและคนญี่ปุ่นหน้าภาษาอังกฤษยังไม่สามารถใช้งานได้กรุณาดูรายละเอียดในหน้าภาษาญี่ปุ่น

ตัวอย่างเอกสาร

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมสัมมนา

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมสัมมนา
เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมสัมมนา3เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมสัมมนา4เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมสัมมนา5

ตารางเวลาสัมมนา

ศ. 3 พ.ค. 2024 10:00〜17:00  พนักงานคนไทย (ภาษาไทย) วิทยากร: ปอ
จ. 10 มิ.ย. 2024 14:00〜17:00  พนักงานคนไทย (ภาษาไทย) วิทยากร: ปอ ※Online
ศ. 21 มิ.ย. 2024 14:00〜17:00  พนักงานคนไทย (ภาษาไทย) วิทยากร: ปอ
พ. 3 ก.ค. 2024 14:00〜17:00  พนักงานคนไทย (ภาษาไทย) วิทยากร: ปอ
▲ด้านบนของหน้า