บริษัท Value Innovation เป็นบริษัทที่มีความชำนาญในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับบริษัทญี่ปุ่น ที่กำลังขยายตัวในประเทศไทย

Theme Thinking

การบริหารจัดการคืออะไร

ทักษะการคิดเพื่อให้ได้วิธีที่ดีที่สุด สำหรับวัตถุประสงค์ด้วยการคิดและปฎิบัติจากตัวเราเอง

จุดมุ่งเน้น

Theme Thinking คือ ไม่ว่าจะมีงานอะไรก็ตามและการที่จะทำให้เรานั้นสามารถดำเนินการได้ เราต้องหาเหตุผลได้ด้วยตัวเราเองได้ว่า (ทำงานนั้นเพื่ออะไร) (ไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้อีกแล้วใชไหม) ต้องให้ความสำคัญในการคิดกับงานที่เราจะต้องทำ
ถ้าเรามีท่าทีที่จะรับงานนั้นมาได้ด้วยตัวของเราเองแล้ว สิ่งที่เราคิดไม่ตกกับงานและปัญหานั้นก็จะไม่เกิดขึ้น และทำให้เกิดผลลัพธที่สูงขึ้นด้วย

โปรแกรม

ตัวอย่างเอกสาร

ตารางเวลาสัมมนา

อ. 28 พ.ย. 2023 10:00〜17:00  พนักงานคนไทย (ภาษาไทย) วิทยากร: ปอ
อ. 19 ธ.ค. 2023 10:00〜17:00  พนักงานคนไทย (ภาษาไทย) วิทยากร: ปอ
พ. 11 ม.ค. 2024 10:00〜17:00  พนักงานคนไทย (ภาษาไทย) วิทยากร: ปอ
▲ด้านบนของหน้า